Lukas 16:9

SVEn Ik zeg ulieden: Maakt uzelven vrienden uit den onrechtvaardigen Mammon, opdat, wanneer u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen in de eeuwige tabernakelen.
Steph καγω υμιν λεγω ποιησατε εαυτοις φιλους εκ του μαμωνα της αδικιας ινα οταν εκλιπητε δεξωνται υμας εις τας αιωνιους σκηνας
Trans.kagō ymin legō poiēsate eautois philous ek tou mamōna tēs adikias ina otan eklipēte dexōntai ymas eis tas aiōnious skēnas

Algemeen

Zie ook: Mammon, Tabernakel, Vrienden
Mattheus 6:19, Mattheus 19:21, 1 Timotheus 6:19

Aantekeningen

En Ik zeg ulieden: Maakt uzelven vrienden uit den onrechtvaardigen Mammon, opdat, wanneer u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen in de eeuwige tabernakelen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

καγω
En Ik
υμιν
ulieden
λεγω
zeg

-
ποιησατε
Maakt

-
εαυτοις
uzelven
φιλους
vrienden
εκ
uit
του
-
μαμωνα
Mammon
της
-
αδικιας
den onrechtvaardigen
ινα
opdat
οταν
wanneer
εκλιπητε
ontbreken zal

-
δεξωνται
mogen ontvangen

-
υμας
zij
εις
in
τας
-
αιωνιους
de eeuwige
σκηνας
tabernakelen

En Ik zeg ulieden: Maakt uzelven vrienden uit den onrechtvaardigen Mammon, opdat, wanneer u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen in de eeuwige tabernakelen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!