Lukas 17:1

SVEn Hij zeide tot de discipelen: Het kan niet wezen, dat er geen ergernissen komen; doch wee [hem], door welken zij komen;
Steph ειπεν δε προς τους μαθητας ανενδεκτον εστιν του μη ελθειν τα σκανδαλα ουαι δε δι ου ερχεται
Trans.eipen de pros tous mathētas anendekton estin tou mē elthein ta skandala ouai de di ou erchetai

Algemeen

Zie ook: Discipelen (twaalf)
Mattheus 18:7, Markus 9:42

Overzicht


Aantekeningen

En Hij zeide tot de discipelen: Het kan niet wezen, dat er geen ergernissen komen; doch wee [hem], door welken zij komen;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
Hij zeide

-
δε
En
προς
tot
τους
-
μαθητας
de discipelen
ανενδεκτον
Het kan niet
εστιν
wezen

-
του
-
μη
dat er geen
ελθειν
zij komen

-
τα
-
σκανδαλα
ergernissen
ουαι
wee
δε
doch
δι
door
ου
welken
ερχεται
komen

-

En Hij zeide tot de discipelen: Het kan niet wezen, dat er geen ergernissen komen; doch wee [hem], door welken zij komen;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!