Lukas 17:11

SVEn het geschiedde, als Hij naar Jeruzalem reisde, dat Hij door het midden van Samaria en Galilea ging.
Steph και εγενετο εν τω πορευεσθαι αυτον εις ιερουσαλημ και αυτος διηρχετο δια μεσου σαμαρειας και γαλιλαιας
Trans.kai egeneto en tō poreuesthai auton eis ierousalēm kai autos diērcheto dia mesou samareias kai galilaias

Algemeen

Zie ook: Galilea, Jeruzalem, Samaria

Aantekeningen

En het geschiedde, als Hij naar Jeruzalem reisde, dat Hij door het midden van Samaria en Galilea ging.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εγενετο
het geschiedde

-
εν
als
τω
-
πορευεσθαι
reisde

-
αυτον
Hij
εις
naar
ιερουσαλημ
Jeruzalem
και
en
αυτος
Hij
διηρχετο
ging

-
δια
door
μεσου
het midden
σαμαρειας
van Samaria
και
dat
γαλιλαιας
Galiléa

En het geschiedde, als Hij naar Jeruzalem reisde, dat Hij door het midden van Samaria en Galilea ging.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!