Lukas 17:12

SVEn als Hij in een zeker vlek kwam, ontmoetten Hem tien melaatse mannen, welke stonden van verre;
Steph και εισερχομενου αυτου εις τινα κωμην απηντησαν αυτω δεκα λεπροι ανδρες οι εστησαν πορρωθεν
Trans.kai eiserchomenou autou eis tina kōmēn apēntēsan autō deka leproi andres oi estēsan porrōthen

Algemeen

Zie ook: Melaats

Aantekeningen

En als Hij in een zeker vlek kwam, ontmoetten Hem tien melaatse mannen, welke stonden van verre;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εισερχομενου
kwam

-
αυτου
als Hij
εις
in
τινα
een zeker
κωμην
vlek
απηντησαν
ontmoetten

-
αυτω
Hem
δεκα
tien
λεπροι
melaatse
ανδρες
mannen
οι
welke
εστησαν
stonden

-
πορρωθεν
van verre

En als Hij in een zeker vlek kwam, ontmoetten Hem tien melaatse mannen, welke stonden van verre;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!