Lukas 17:14

SVEn als Hij hen zag, zeide Hij tot hen: Gaat heen en vertoont uzelven den priesters. En het geschiedde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden.
Steph και ιδων ειπεν αυτοις πορευθεντες επιδειξατε εαυτους τοις ιερευσιν και εγενετο εν τω υπαγειν αυτους εκαθαρισθησαν
Trans.kai idōn eipen autois poreuthentes epideixate eautous tois iereusin kai egeneto en tō ypagein autous ekatharisthēsan

Algemeen

Zie ook: Genezing, Priester
Leviticus 13:2, Leviticus 14:2, Mattheus 8:4, Lukas 5:14

Aantekeningen

En als Hij hen zag, zeide Hij tot hen: Gaat heen en vertoont uzelven den priesters. En het geschiedde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ιδων
als Hij hen zag

-
ειπεν
zeide Hij

-
αυτοις
tot hen
πορευθεντες
Gaat heen

-
επιδειξατε
en vertoont

-
εαυτους
uzelven
τοις
-
ιερευσιν
den priesteren
και
En
εγενετο
het geschiedde

-
εν
terwijl
τω
-
υπαγειν
zij heengingen

-
αυτους
-
εκαθαρισθησαν
dat zij gereinigd werden

-

En als Hij hen zag, zeide Hij tot hen: Gaat heen en vertoont uzelven den priesters. En het geschiedde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!