Lukas 17:18

SVEn zijn er geen gevonden, die wederkeren, om Gode eer te geven, dan deze vreemdeling?
Steph ουχ ευρεθησαν υποστρεψαντες δουναι δοξαν τω θεω ει μη ο αλλογενης ουτος
Trans.ouch eurethēsan ypostrepsantes dounai doxan tō theō ei mē o allogenēs outos

Algemeen

Zie ook: Allochtoon / Vreemdeling

Aantekeningen

En zijn er geen gevonden, die wederkeren, om Gode eer te geven, dan deze vreemdeling?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουχ
En zijn er geen
ευρεθησαν
gevonden

-
υποστρεψαντες
die wederkeren

-
δουναι
te geven

-
δοξαν
eer
τω
-
θεω
om Gode
ει
-
μη
-
ο
-
αλλογενης
vreemdeling
ουτος
deze

En zijn er geen gevonden, die wederkeren, om Gode eer te geven, dan deze vreemdeling?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!