Lukas 17:21

SVEn men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden.
Steph ουδε ερουσιν ιδου ωδε η ιδου εκει ιδου γαρ η βασιλεια του θεου εντος υμων εστιν
Trans.oude erousin idou ōde ē idou ekei idou gar ē basileia tou theou entos ymōn estin

Algemeen

Zie ook: Koninkrijk Gods
Mattheus 24:23, Markus 13:21, Lukas 21:7, Lukas 21:8

Aantekeningen

En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουδε
En
ερουσιν
zeggen

-
ιδου
ziet

-
ωδε
hier
η
of
ιδου
Ziet

-
εκει
daar
ιδου
ziet

-
γαρ
want
η
-
βασιλεια
het Koninkrijk
του
-
θεου
Gods
εντος
binnen
υμων
ulieden
εστιν
is

-

En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!