Lukas 17:25

SVMaar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht.
Steph πρωτον δε δει αυτον πολλα παθειν και αποδοκιμασθηναι απο της γενεας ταυτης
Trans.prōton de dei auton polla pathein kai apodokimasthēnai apo tēs geneas tautēs

Algemeen

Zie ook: Mattheus 16:21, Mattheus 17:22, Mattheus 20:18, Markus 8:31, Markus 9:31, Markus 10:33, Lukas 9:22, Lukas 18:31, Lukas 24:6, Lukas 24:7

Aantekeningen

Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πρωτον
eerst
δε
Maar
δει
moet

-
αυτον
Hij
πολλα
veel
παθειν
lijden

-
και
zal ook
αποδοκιμασθηναι
verworpen worden

-
απο
van
της
-
γενεας
geslacht
ταυτης
-

Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!