Lukas 17:7

SVEn wie van u heeft een dienstknecht ploegende, of [de beesten] hoedende, die tot hem, als hij van den akker inkomt, terstond zal zeggen: Kom bij, en zit aan?
Steph τις δε εξ υμων δουλον εχων αροτριωντα η ποιμαινοντα ος εισελθοντι εκ του αγρου ερει ευθεως παρελθων αναπεσαι
Trans.tis de ex ymōn doulon echōn arotriōnta ē poimainonta os eiselthonti ek tou agrou erei eutheōs parelthōn anapesai

Aantekeningen

En wie van u heeft een dienstknecht ploegende, of [de beesten] hoedende, die tot hem, als hij van den akker inkomt, terstond zal zeggen: Kom bij, en zit aan?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τις
wie
δε
En
εξ
van
υμων
-
δουλον
een dienstknecht
εχων
heeft

-
αροτριωντα
ploegende

-
η
of
ποιμαινοντα
hoedende

-
ος
die tot hem
εισελθοντι
inkomt

-
εκ
als hij van
του
-
αγρου
den akker
ερει
zal zeggen

-
ευθεως
terstond
παρελθων
Kom bij

-
αναπεσε
en zit aan

-

En wie van u heeft een dienstknecht ploegende, of [de beesten] hoedende, die tot hem, als hij van den akker inkomt, terstond zal zeggen: Kom bij, en zit aan?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!