Lukas 18:2

SVZeggende: Er was een zeker rechter in een stad, die God niet vreesde, en geen mens ontzag.
Steph λεγων κριτης τις ην εν τινι πολει τον θεον μη φοβουμενος και ανθρωπον μη εντρεπομενος
Trans.legōn kritēs tis ēn en tini polei ton theon mē phoboumenos kai anthrōpon mē entrepomenos

Algemeen

Zie ook: Rechter, Rechtszaak

Aantekeningen

Zeggende: Er was een zeker rechter in een stad, die God niet vreesde, en geen mens ontzag.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγων
Zeggende

-
κριτης
rechter
τις
een zeker
ην
Er was

-
εν
in
τινι
een
πολει
stad
τον
-
θεον
die God
μη
geen
φοβουμενος
vreesde

-
και
en
ανθρωπον
mens
μη
niet
εντρεπομενος
ontzag

-

Zeggende: Er was een zeker rechter in een stad, die God niet vreesde, en geen mens ontzag.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!