Lukas 18:20

SVGij weet de geboden: Gij zult geen overspel doen; gij zult niet doden; gij zult niet stelen; gij zult geen valse getuigenis geven; eer uw vader en uw moeder.
Steph τας εντολας οιδας μη μοιχευσης μη φονευσης μη κλεψης μη ψευδομαρτυρησης τιμα τον πατερα σου και την μητερα σου
Trans.tas entolas oidas mē moicheusēs mē phoneusēs mē klepsēs mē pseudomartyrēsēs tima ton patera sou kai tēn mētera sou

Algemeen

Zie ook: Dief, Diefstal, Stelen, Echtbreuk, Overspel, Geboden (tien), Leugen, Liegen, Moord, Ouders eren
Exodus 20:13, Deuteronomium 5:17, Romeinen 13:9, Efeziers 6:2, Colossenzen 3:20

Aantekeningen

Gij weet de geboden: Gij zult geen overspel doen; gij zult niet doden; gij zult niet stelen; gij zult geen valse getuigenis geven; eer uw vader en uw moeder.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τας
-
εντολας
de geboden
οιδας
Gij weet

-
μη
Gij zult geen
μοιχευσης
overspel doen

-
μη
gij zult niet
φονευσης
doden

-
μη
gij zult niet
κλεψης
stelen

-
μη
gij zult geen
ψευδομαρτυρησης
valse getuigenis geven

-
τιμα
eer

-
τον
-
πατερα
vader
σου
uw
και
en
την
-
μητερα
moeder
σου
uw

Gij weet de geboden: Gij zult geen overspel doen; gij zult niet doden; gij zult niet stelen; gij zult geen valse getuigenis geven; eer uw vader en uw moeder.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!