Lukas 18:24

SVJezus nu, ziende, dat hij geheel droevig geworden was, zeide: Hoe bezwaarlijk zullen degenen, die goed hebben, in het Koninkrijk Gods ingaan!
Steph ιδων δε αυτον ο ιησους περιλυπον γενομενον ειπεν πως δυσκολως οι τα χρηματα εχοντες εισελευσονται εις την βασιλειαν του θεου
Trans.idōn de auton o iēsous perilypon genomenon eipen pōs dyskolōs oi ta chrēmata echontes eiseleusontai eis tēn basileian tou theou

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Koninkrijk Gods
Spreuken 11:28, Mattheus 19:23, Markus 10:23

Aantekeningen

Jezus nu, ziende, dat hij geheel droevig geworden was, zeide: Hoe bezwaarlijk zullen degenen, die goed hebben, in het Koninkrijk Gods ingaan!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ιδων
ziende

-
δε
nu
αυτον
dat hij
ο
-
ιησους
Jezus
περιλυπον
geheel droevig
γενομενον
geworden was

-
ειπεν
zeide

-
πως
Hoe
δυσκολως
bezwaarlijk
οι
-
τα
-
χρηματα
zullen degenen, die goed
εχοντες
hebben

-
εισελευσονται
ingaan

-
εις
in
την
-
βασιλειαν
het Koninkrijk
του
-
θεου
Gods

Jezus nu, ziende, dat hij geheel droevig geworden was, zeide: Hoe bezwaarlijk zullen degenen, die goed hebben, in het Koninkrijk Gods ingaan!


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!