Lukas 18:3

SVEn er was een zekere weduwe in dezelfde stad, en zij kwam tot hem, zeggende: Doe mij recht tegen mijn wederpartij.
Steph χηρα δε ην εν τη πολει εκεινη και ηρχετο προς αυτον λεγουσα εκδικησον με απο του αντιδικου μου
Trans.chēra de ēn en tē polei ekeinē kai ērcheto pros auton legousa ekdikēson me apo tou antidikou mou

Algemeen

Zie ook: Weduwe

Aantekeningen

En er was een zekere weduwe in dezelfde stad, en zij kwam tot hem, zeggende: Doe mij recht tegen mijn wederpartij.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

χηρα
een zekere weduwe
δε
En
ην
er was

-
εν
in
τη
-
πολει
stad
εκεινη
dezelfde
και
en
ηρχετο
zij kwam

-
προς
tot
αυτον
hem
λεγουσα
zeggende

-
εκδικησον
Doe

-
με
mij
απο
tegen
του
-
αντιδικου
wederpartij
μου
mijn

En er was een zekere weduwe in dezelfde stad, en zij kwam tot hem, zeggende: Doe mij recht tegen mijn wederpartij.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!