Lukas 18:31

SVEn Hij nam de twaalven bij Zich, en zeide tot hen: Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en het zal alles volbracht worden aan den Zoon des mensen, wat geschreven is door de profeten.
Steph παραλαβων δε τους δωδεκα ειπεν προς αυτους ιδου αναβαινομεν εις ιεροσολυμα και τελεσθησεται παντα τα γεγραμμενα δια των προφητων τω υιω του ανθρωπου
Trans.paralabōn de tous dōdeka eipen pros autous idou anabainomen eis ierosolyma kai telesthēsetai panta ta gegrammena dia tōn prophētōn tō yiō tou anthrōpou

Algemeen

Zie ook: Jeruzalem, Jezus Christus (God), Zoon des mensen
Psalm 22:7, Jesaja 53:7, Mattheus 16:21, Mattheus 17:22, Mattheus 20:17, Markus 8:31, Markus 9:31, Markus 10:32, Lukas 9:22, Lukas 24:7

Aantekeningen

En Hij nam de twaalven bij Zich, en zeide tot hen: Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en het zal alles volbracht worden aan den Zoon des mensen, wat geschreven is door de profeten.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

παραλαβων
Hij nam

-
δε
En
τους
-
δωδεκα
de twaalven
ειπεν
bij Zich, en zeide

-
προς
tot
αυτους
hen
ιδου
Ziet

-
αναβαινομεν
wij gaan op

-
εις
naar
ιεροσολυμα
Jeruzalem
και
en
τελεσθησεται
volbracht worden

-
παντα
het zal alles
τα
-
γεγραμμενα
wat geschreven is

-
δια
door
των
-
προφητων
de profeten
τω
-
υιω
aan den Zoon
του
-
ανθρωπου
des mensen

En Hij nam de twaalven bij Zich, en zeide tot hen: Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en het zal alles volbracht worden aan den Zoon des mensen, wat geschreven is door de profeten.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!