Lukas 18:32

SVWant Hij zal den heidenen overgeleverd worden, en Hij zal bespot worden, en smadelijk behandeld worden, en bespogen worden.
Steph παραδοθησεται γαρ τοις εθνεσιν και εμπαιχθησεται και υβρισθησεται και εμπτυσθησεται
Trans.paradothēsetai gar tois ethnesin kai empaichthēsetai kai ybristhēsetai kai emptysthēsetai

Algemeen

Zie ook: Heiden, Heidenen, Speeksel, Spugen
Mattheus 27:2, Lukas 23:1, Johannes 18:28, Handelingen 3:13

Aantekeningen

Want Hij zal den heidenen overgeleverd worden, en Hij zal bespot worden, en smadelijk behandeld worden, en bespogen worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

παραδοθησεται
overgeleverd worden

-
γαρ
Want
τοις
-
εθνεσιν
Hij zal den heidenen
και
en
εμπαιχθησεται
Hij zal bespot worden

-
και
en
υβρισθησεται
smadelijk behandeld worden

-
και
en
εμπτυσθησεται
bespogen worden

-

Want Hij zal den heidenen overgeleverd worden, en Hij zal bespot worden, en smadelijk behandeld worden, en bespogen worden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!