Lukas 18:35

SVEn het geschiedde, als Hij nabij Jericho kwam, dat een zeker blinde aan den weg zat, bedelende.
Steph εγενετο δε εν τω εγγιζειν αυτον εις ιεριχω τυφλος τις εκαθητο παρα την οδον προσαιτων
Trans.egeneto de en tō engizein auton eis ierichō typhlos tis ekathēto para tēn odon prosaitōn

Algemeen

Zie ook: Bedelaar, Bedelen, Jericho, Pad, Straat, Weg
Mattheus 20:29, Markus 10:46

Aantekeningen

En het geschiedde, als Hij nabij Jericho kwam, dat een zeker blinde aan den weg zat, bedelende.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εγενετο
het geschiedde

-
δε
En
εν
als
τω
-
εγγιζειν
kwam

-
αυτον
Hij
εις
nabij
ιεριχω
Jericho
τυφλος
blinde
τις
dat een zeker
εκαθητο
zat

-
παρα
aan
την
-
οδον
den weg
προσαιτων
bedelende

-

En het geschiedde, als Hij nabij Jericho kwam, dat een zeker blinde aan den weg zat, bedelende.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!