Lukas 18:8

SVIk zeg u, dat Hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?
Steph λεγω υμιν οτι ποιησει την εκδικησιν αυτων εν ταχει πλην ο υιος του ανθρωπου ελθων αρα ευρησει την πιστιν επι της γης
Trans.legō ymin oti poiēsei tēn ekdikēsin autōn en tachei plēn o yios tou anthrōpou elthōn ara eurēsei tēn pistin epi tēs gēs

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus (God), Zoon des mensen, Wederkomst

Aantekeningen

Ik zeg u, dat Hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγω
Ik zeg

-
υμιν
-
οτι
dat
ποιησει
zal

-
την
-
εκδικησιν
recht doen
αυτων
Hij hun
εν
-
ταχει
haastelijk
πλην
Doch
ο
-
υιος
de Zoon
του
-
ανθρωπου
des mensen
ελθων
Hij komt

-
αρα
als
ευρησει
vinden

-
την
-
πιστιν
zal Hij ook geloof
επι
op
της
-
γης
de aarde

Ik zeg u, dat Hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!