Lukas 18:9

SVEn Hij zeide ook tot sommigen, die bij zichzelven vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren, en de anderen niets achtten, deze gelijkenis:
Steph ειπεν δε και προς τινας τους πεποιθοτας εφ εαυτοις οτι εισιν δικαιοι και εξουθενουντας τους λοιπους την παραβολην ταυτην
Trans.eipen de kai pros tinas tous pepoithotas eph eautois oti eisin dikaioi kai exouthenountas tous loipous tēn parabolēn tautēn

Algemeen

Zie ook: Gelijkenissen

Aantekeningen

En Hij zeide ook tot sommigen, die bij zichzelven vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren, en de anderen niets achtten, deze gelijkenis:


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
Hij zeide

-
δε
En
προς
tot
τινας
sommigen
τους
die
πεποιθοτας
vertrouwden

-
εφ
bij
εαυτοις
zichzelven
οτι
dat
εισιν
waren

-
δικαιοι
zij rechtvaardig
και
ook
εξουθενουντας
niets achtten

-
τους
-
λοιπους
de anderen
την
-
παραβολην
gelijkenis
ταυτην
-

En Hij zeide ook tot sommigen, die bij zichzelven vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren, en de anderen niets achtten, deze gelijkenis:


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!