Lukas 19:1

SVEn [Jezus], ingekomen zijnde, ging door Jericho.
Steph και εισελθων διηρχετο την ιεριχω
Trans.kai eiselthōn diērcheto tēn ierichō

Algemeen

Zie ook: Jericho

Overzicht


Aantekeningen

En [Jezus], ingekomen zijnde, ging door Jericho.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εισελθων
ingekomen zijnde

-
διηρχετο
ging door

-
την
-
ιεριχω
Jericho

En [Jezus], ingekomen zijnde, ging door Jericho.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!