Lukas 19:15

SVEn het geschiedde, toen hij wederkwam, als hij het koninkrijk ontvangen had, dat hij zeide, dat die dienstknechten tot hem zouden geroepen worden, wien hij het geld gegeven had; opdat hij weten mocht, wat een iegelijk met handelen gewonnen had.
Steph και εγενετο εν τω επανελθειν αυτον λαβοντα την βασιλειαν και ειπεν φωνηθηναι αυτω τους δουλους τουτους οις εδωκεν το αργυριον ινα γνω τισ τι διεπραγματευσατο
Trans.kai egeneto en tō epanelthein auton labonta tēn basileian kai eipen phōnēthēnai autō tous doulous toutous ois edōken to argyrion ina gnō tis̱ ti diepragmateusato

Algemeen

Zie ook: Geld, Munten

Aantekeningen

En het geschiedde, toen hij wederkwam, als hij het koninkrijk ontvangen had, dat hij zeide, dat die dienstknechten tot hem zouden geroepen worden, wien hij het geld gegeven had; opdat hij weten mocht, wat een iegelijk met handelen gewonnen had.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εγενετο
het geschiedde

-
εν
toen
τω
-
επανελθειν
wederkwam

-
αυτον
hij
λαβοντα
ontvangen had

-
την
-
βασιλειαν
als hij het koninkrijk
[και]
dat
ειπεν
hij zeide

-
φωνηθηναι
zouden geroepen worden

-
αυτω
tot hem
τους
-
δουλους
dienstknechten
τουτους
dat die
οις
wien
εδωκεν
gegeven had

-
το
-
αργυριον
hij het geld
ινα
opdat
γνω
hij weten mocht

-
τις
wat
τι
een iegelijk
διεπραγματευσατο
met handelen gewonnen had

-

En het geschiedde, toen hij wederkwam, als hij het koninkrijk ontvangen had, dat hij zeide, dat die dienstknechten tot hem zouden geroepen worden, wien hij het geld gegeven had; opdat hij weten mocht, wat een iegelijk met handelen gewonnen had.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!