Lukas 19:29

SVEn het geschiedde, als Hij nabij Beth-fage en Bethanie gekomen was, aan den berg, genaamd den Olijfberg, dat Hij twee van Zijn discipelen uitzond,
Steph και εγενετο ως ηγγισεν εις βηθφαγη και βηθανιαν προς το ορος το καλουμενον ελαιων απεστειλεν δυο των μαθητων αυτου
Trans.kai egeneto ōs ēngisen eis bēthphagē kai bēthanian pros to oros to kaloumenon elaiōn apesteilen dyo tōn mathētōn autou

Algemeen

Zie ook: Beth-fage (plaats), Bethanie (plaats), Olijfberg
Mattheus 21:1, Markus 11:1

Aantekeningen

En het geschiedde, als Hij nabij Beth-fage en Bethanie gekomen was, aan den berg, genaamd den Olijfberg, dat Hij twee van Zijn discipelen uitzond,


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εγενετο
het geschiedde

-
ως
als
ηγγισεν
gekomen was

-
εις
Hij nabij
βηθσφαγη
Beth-fagé
και
en
βηθανιαν
Bethanië
προς
aan
το
-
ορος
den berg
το
-
καλουμενον
genaamd

-
ελαιων
den Olijfberg
απεστειλεν
uitzond

-
δυο
dat Hij twee
των
-
μαθητων
discipelen
αυτου
van Zijn

En het geschiedde, als Hij nabij Beth-fage en Bethanie gekomen was, aan den berg, genaamd den Olijfberg, dat Hij twee van Zijn discipelen uitzond,


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!