Lukas 19:39

SVEn sommigen der Farizeen uit de schare zeiden tot Hem: Meester, bestraf Uw discipelen.
Steph και τινες των φαρισαιων απο του οχλου ειπον προς αυτον διδασκαλε επιτιμησον τοις μαθηταις σου
Trans.kai tines tōn pharisaiōn apo tou ochlou eipon pros auton didaskale epitimēson tois mathētais sou

Algemeen

Zie ook: Farizeeen

Aantekeningen

En sommigen der Farizeeën uit de schare zeiden tot Hem: Meester, bestraf Uw discipelen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
τινες
sommigen
των
-
φαρισαιων
der Farizeën
απο
uit
του
-
οχλου
de schare
ειπον
zeiden

-
προς
tot
αυτον
Hem
διδασκαλε
Meester
επιτιμησον
bestraf

-
τοις
-
μαθηταις
discipelen
σου
Uw

En sommigen der Farizeeën uit de schare zeiden tot Hem: Meester, bestraf Uw discipelen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!