Lukas 19:44

SVEn zullen u tot den grond nederwerpen, en uw kinderen in u; en zij zullen in u den [enen] steen op den [anderen] steen niet laten; daarom dat gij den tijd uwer bezoeking niet bekend hebt.
Steph και εδαφιουσιν σε και τα τεκνα σου εν σοι και ουκ αφησουσιν εν σοι λιθον επι λιθω ανθ ων ουκ εγνως τον καιρον της επισκοπης σου
Trans.kai edaphiousin se kai ta tekna sou en soi kai ouk aphēsousin en soi lithon epi lithō anth ōn ouk egnōs ton kairon tēs episkopēs sou

Algemeen

Zie ook: 1 Koningen 9:7, 1 Koningen 9:8, Micha 3:12, Mattheus 24:1, Mattheus 24:2, Markus 13:2, Lukas 21:6

Aantekeningen

En zullen u tot den grond nederwerpen, en uw kinderen in u; en zij zullen in u den [enen] steen op den [anderen] steen niet laten; daarom dat gij den tijd uwer bezoeking niet bekend hebt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εδαφιουσιν
tot den grond nederwerpen

-
σε
zullen
και
en
τα
-
τεκνα
kinderen
σου
uw
εν
in
σοι
-
και
en
ουκ
niet
αφησουσιν
laten

-
εν
zij zullen in
σοι
-
λιθον
den steen
επι
op
λιθω
den steen
ανθ
daarom
ων
dat
ουκ
niet
εγνως
bekend hebt

-
τον
-
καιρον
gij den tijd
της
-
επισκοπης
bezoeking
σου
uwer

En zullen u tot den grond nederwerpen, en uw kinderen in u; en zij zullen in u den [enen] steen op den [anderen] steen niet laten; daarom dat gij den tijd uwer bezoeking niet bekend hebt.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!