Lukas 19:5

SVEn als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag Hij hem, en zeide tot hem: Zacheus! haast u, en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven.
Steph και ως ηλθεν επι τον τοπον αναβλεψας ο ιησους ειδεν αυτον και ειπεν προς αυτον ζακχαιε σπευσας καταβηθι σημερον γαρ εν τω οικω σου δει με μειναι
Trans.kai ōs ēlthen epi ton topon anablepsas o iēsous eiden auton kai eipen pros auton zakchaie speusas katabēthi sēmeron gar en tō oikō sou dei me meinai

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Zacheus (tollenaar)

Aantekeningen

En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag Hij hem, en zeide tot hem: Zacheus! haast u, en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ως
als
ηλθεν
kwam

-
επι
aan
τον
-
τοπον
die plaats
αναβλεψας
opwaarts ziende

-
ο
-
ιησους
Jezus
ειδεν
zag Hij

-
αυτον
hem
και
en
ειπεν
zeide

-
προς
tot
αυτον
hem
ζακχαιε
Zachéüs
σπευσας
haast

-
καταβηθι
en kom af

-
σημερον
heden
γαρ
want
εν
in
τω
-
οικω
huis
σου
uw
δει
moet

-
με
Ik
μειναι
blijven

-

En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag Hij hem, en zeide tot hem: Zacheus! haast u, en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!