Lukas 19:9

SVEn Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is.
Steph ειπεν δε προς αυτον ο ιησους οτι σημερον σωτηρια τω οικω τουτω εγενετο καθοτι και αυτος υιος αβρααμ εστιν
Trans.eipen de pros auton o iēsous oti sēmeron sōtēria tō oikō toutō egeneto kathoti kai autos yios abraam estin

Algemeen

Zie ook: Abraham, Jezus Christus
Lukas 13:16

Aantekeningen

En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
zeide

-
δε
En
προς
tot
αυτον
hem
ο
-
ιησους
Jezus
οτι
-
σημερον
Heden
σωτηρια
zaligheid
τω
-
οικω
huize
τουτω
is dezen
εγενετο
geschied

-
καθοτι
nademaal
και
ook
αυτος
deze
υιος
een zoon
αβρααμ
van Abraham
εστιν
is

-

En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!