Lukas 1:12

SVEn Zacharias, [hem] ziende, werd ontroerd, en vreze is op hem gevallen.
Steph και εταραχθη ζαχαριας ιδων και φοβος επεπεσεν επ αυτον
Trans.kai etarachthē zacharias idōn kai phobos epepesen ep auton

Algemeen

Zie ook: Zacharia (vader v. Johannes)

Aantekeningen

En Zacharias, [hem] ziende, werd ontroerd, en vreze is op hem gevallen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εταραχθη
werd ontroerd

-
ζαχαριας
Zacharías
ιδων
ziende

-
και
en
φοβος
vreze
επεπεσεν
gevallen

-
επ
is op
αυτον
hem

En Zacharias, [hem] ziende, werd ontroerd, en vreze is op hem gevallen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!