Lukas 1:33

SVEn Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn.
Steph και βασιλευσει επι τον οικον ιακωβ εις τους αιωνας και της βασιλειας αυτου ουκ εσται τελος
Trans.kai basileusei epi ton oikon iakōb eis tous aiōnas kai tēs basileias autou ouk estai telos

Algemeen

Zie ook: Eeuwigheid, Jakob, Koninkrijk Gods
1 Kronieken 22:10, Psalm 45:7, Psalm 89:37, Jeremia 23:5, Daniel 7:14, Daniel 7:27, Micha 4:7, Lukas 89:37, Hebreeen 1:8

Aantekeningen

En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
βασιλευσει
Koning zijn

-
επι
Hij zal over
τον
-
οικον
het huis
ιακωβ
Jakobs
εις
in
τους
-
αιωνας
der eeuwigheid
και
en
της
-
βασιλειας
Koninkrijks
αυτου
Zijns
ουκ
zal geen
εσται
zijn

-
τελος
einde

En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!