Lukas 1:50

SVEn Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen, die Hem vrezen.
Steph και το ελεος αυτου εις γενεας γενεων τοις φοβουμενοις αυτον
Trans.kai to eleos autou eis geneas geneōn tois phoboumenois auton

Algemeen

Zie ook: Exodus 20:6

Aantekeningen

En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen, die Hem vrezen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
το
-
ελεος
barmhartigheid
αυτου
Zijn
εις
is van
γενεας
geslacht
γενεων
tot geslacht
τοις
-
φοβουμενοις
vrezen

-
αυτον
over degenen, die Hem

En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen, die Hem vrezen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!