Lukas 1:55

SV(Gelijk Hij gesproken heeft tot onze vaderen, [namelijk] tot Abraham, en zijn zaad) in eeuwigheid.
Steph καθως ελαλησεν προς τους πατερας ημων τω αβρααμ και τω σπερματι αυτου εις τον αιωνα
Trans.kathōs elalēsen pros tous pateras ēmōn tō abraam kai tō spermati autou eis ton aiōna

Algemeen

Zie ook: Abraham
Genesis 17:19, Genesis 22:18, Psalm 132:11


Aantekeningen

(Gelijk Hij gesproken heeft tot onze vaderen, [namelijk] tot Abraham, en zijn zaad) in eeuwigheid.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

καθως
(Gelijk
ελαλησεν
Hij gesproken heeft

-
προς
tot
τους
-
πατερας
vaderen
ημων
onze
τω
-
αβρααμ
tot Abraham
και
en
τω
-
σπερματι
zaad
αυτου
zijn
εις
in
τον
-
αιωνα
eeuwigheid

(Gelijk Hij gesproken heeft tot onze vaderen, [namelijk] tot Abraham, en zijn zaad) in eeuwigheid.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!