Lukas 1:59

SVEn het geschiedde, dat zij op den achtsten dag kwamen, om het kindeken te besnijden, en noemden het Zacharias, naar den naam zijns vaders.
Steph και εγενετο εν τη ογδοη ημερα ηλθον περιτεμειν το παιδιον και εκαλουν αυτο επι τω ονοματι του πατρος αυτου ζαχαριαν
Trans.kai egeneto en tē ogdoē ēmera ēlthon peritemein to paidion kai ekaloun auto epi tō onomati tou patros autou zacharian

Algemeen

Zie ook: Besnijdenis, Zacharia (vader v. Johannes)
Genesis 17:12, Leviticus 12:3

Aantekeningen

En het geschiedde, dat zij op den achtsten dag kwamen, om het kindeken te besnijden, en noemden het Zacharias, naar den naam zijns vaders.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εγενετο
het geschiedde

-
εν
dat zij op
τη
-
ογδοη
den achtsten
ημερα
dag
ηλθον
kwamen

-
περιτεμειν
te besnijden

-
το
-
παιδιον
om het kindeken
και
en
εκαλουν
noemden

-
αυτο
het
επι
naar
τω
-
ονοματι
den naam
του
-
πατρος
vaders
αυτου
zijns
ζαχαριαν
Zacharías

En het geschiedde, dat zij op den achtsten dag kwamen, om het kindeken te besnijden, en noemden het Zacharias, naar den naam zijns vaders.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!