Lukas 1:65

SVEn er kwam vrees over allen, die rondom hen woonden; en in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen.
Steph και εγενετο επι παντας φοβος τους περιοικουντας αυτους και εν ολη τη ορεινη της ιουδαιας διελαλειτο παντα τα ρηματα ταυτα
Trans.kai egeneto epi pantas phobos tous perioikountas autous kai en olē tē oreinē tēs ioudaias dielaleito panta ta rēmata tauta

Algemeen

Zie ook: Judea

Aantekeningen

En er kwam vrees over allen, die rondom hen woonden; en in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εγενετο
er kwam

-
επι
over
παντας
allen
φοβος
vrees
τους
-
περιοικουντας
woonden

-
αυτους
die rondom hen
και
en
εν
in
ολη
het gehele
τη
-
ορεινη
gebergte
της
-
ιουδαιας
van Judéa
διελαλειτο
werd veel gesproken

-
παντα
van al
τα
-
ρηματα
dingen
ταυτα
deze

En er kwam vrees over allen, die rondom hen woonden; en in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!