Lukas 1:73

SV[En] aan den eed, dien Hij Abraham, onzen vader, gezworen heeft, om ons te geven,
Steph ορκον ον ωμοσεν προς αβρααμ τον πατερα ημων του δουναι ημιν
Trans.orkon on ōmosen pros abraam ton patera ēmōn tou dounai ēmin

Algemeen

Zie ook: Abraham
Genesis 22:16, Psalm 105:9, Jeremia 31:33, Micha 7:20, Hebreeen 6:13, Hebreeen 6:17

Aantekeningen

[En] aan den eed, dien Hij Abraham, onzen vader, gezworen heeft, om ons te geven,


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ορκον
aan den eed
ον
dien
ωμοσεν
gezworen heeft

-
προς
Hij Abraham
αβρααμ
-
τον
-
πατερα
vader
ημων
onzen
του
-
δουναι
te geven

-
ημιν
om ons

[En] aan den eed, dien Hij Abraham, onzen vader, gezworen heeft, om ons te geven,


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!