Lukas 1:74

SVDat wij, verlost zijnde uit de hand onzer vijanden, Hem dienen zouden zonder vreze.
Steph αφοβως εκ χειρος των εχθρων ημων ρυσθεντας λατρευειν αυτω
Trans.aphobōs ek cheiros tōn echthrōn ēmōn rysthentas latreuein autō

Algemeen

Zie ook: Hand (lichaamsdeel)
Hebreeen 9:14

Aantekeningen

Dat wij, verlost zijnde uit de hand onzer vijanden, Hem dienen zouden zonder vreze.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αφοβως
zonder vreze
εκ
uit
χειρος
de hand
των
-
εχθρων
vijanden
ημων
onzer
ρυσθεντας
Dat wij, verlost zijnde

-
λατρευειν
dienen zouden

-
αυτω
Hem

Dat wij, verlost zijnde uit de hand onzer vijanden, Hem dienen zouden zonder vreze.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!