Lukas 1:78

SVDoor de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes Gods, met welke ons bezocht heeft de Opgang uit de hoogte;
Steph δια σπλαγχνα ελεους θεου ημων εν οις επεσκεψατο ημας ανατολη εξ υψους
Trans.dia splanchna eleous theou ēmōn en ois epeskepsato ēmas anatolē ex ypsous

Algemeen

Zie ook: Maleachi 4:2

Aantekeningen

Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes Gods,
met welke ons bezocht heeft de Opgang uit de hoogte;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

δια
door
σπλαγχνα
de innerlijke bewegingen
ελεους
der barmhartigheid
θεου
Gods
ημων
onzes
εν
met
οις
welke
επεσκεψατο
bezocht heeft

-
ημας
ons
ανατολη
de Opgang
εξ
uit
υψους
de hoogte

Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes Gods, met welke ons bezocht heeft de Opgang uit de hoogte;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!