Lukas 20:27

SVEn tot Hem kwamen sommigen der Sadduceen, welke tegensprekende [zeggen], dat er geen opstanding is, en vraagden Hem.
Steph προσελθοντες δε τινες των σαδδουκαιων οι αντιλεγοντεσ αναστασιν μη ειναι επηρωτησαν αυτον
Trans.proselthontes de tines tōn saddoukaiōn oi antilegontes̱ anastasin mē einai epērōtēsan auton

Algemeen

Zie ook: Opstanding (laatst der dagen), Sadduceeen
Mattheus 22:23, Markus 12:18, Handelingen 23:8

Aantekeningen

En tot Hem kwamen sommigen der Sadduceeën, welke tegensprekende [zeggen], dat er geen opstanding is, en vraagden Hem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

προσελθοντες
tot Hem kwamen

-
δε
En
τινες
sommigen
των
welke
σαδδουκαιων
der Sadduceën
οι
-
αντιλεγοντες
tegensprekende

-
αναστασιν
opstanding
μη
dat er geen
ειναι
is

-
επηρωτησαν
en vraagden

-
αυτον
Hem

En tot Hem kwamen sommigen der Sadduceen, welke tegensprekende [zeggen], dat er geen opstanding is, en vraagden Hem.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!