Lukas 20:46

SVWacht u van de Schriftgeleerden, die daar willen wandelen in lange klederen, en beminnen de groetingen op de markten, en de voorgestoelten in de synagogen, en de vooraanzittingen in de maaltijden;
Steph προσεχετε απο των γραμματεων των θελοντων περιπατειν εν στολαις και φιλουντων ασπασμους εν ταις αγοραις και πρωτοκαθεδριας εν ταις συναγωγαις και πρωτοκλισιας εν τοις δειπνοις
Trans.prosechete apo tōn grammateōn tōn thelontōn peripatein en stolais kai philountōn aspasmous en tais agorais kai prōtokathedrias en tais synagōgais kai prōtoklisias en tois deipnois

Algemeen

Zie ook: Kleding, Schriftgeleerde, Synagoge
Mattheus 23:5, Mattheus 23:6, Markus 12:38, Markus 12:39, Lukas 11:43

Aantekeningen

Wacht u van de Schriftgeleerden, die daar willen wandelen in lange klederen, en beminnen de groetingen op de markten, en de voorgestoelten in de synagogen, en de vooraanzittingen in de maaltijden;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

προσεχετε
Wacht

-
απο
van
των
die
γραμματεων
de Schriftgeleerden
των
-
θελοντων
daar willen

-
περιπατειν
wandelen

-
εν
op
στολαις
lange klederen
και
en
φιλουντων
beminnen

-
ασπασμους
de groetingen
εν
in
ταις
-
αγοραις
de markten
και
en
πρωτοκαθεδριας
de voorgestoelten
εν
in
ταις
-
συναγωγαις
de synagogen
και
en
πρωτοκλισιας
de vooraanzittingen
εν
in
τοις
-
δειπνοις
de maaltijden

Wacht u van de Schriftgeleerden, die daar willen wandelen in lange klederen, en beminnen de groetingen op de markten, en de voorgestoelten in de synagogen, en de vooraanzittingen in de maaltijden;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!