Lukas 21:11

SVEn er zullen grote aardbevingen wezen in verscheidene plaatsen, en hongersnoden, en pestilentien; er zullen ook schrikkelijke dingen, en grote tekenen van den hemel geschieden.
Steph σεισμοι τε μεγαλοι κατα τοπουσ και λιμοι και λοιμοι εσονται φοβητρα τε και σημεια απ ουρανου μεγαλα εσται
Trans.seismoi te megaloi kata topous̱ kai limoi kai loimoi esontai phobētra te kai sēmeia ap ouranou megala estai

Algemeen

Zie ook: Aardbeving, Pestilentie

Aantekeningen

En er zullen grote aardbevingen wezen in verscheidene plaatsen, en hongersnoden, en pestilentien; er zullen ook schrikkelijke dingen, en grote tekenen van den hemel geschieden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

σεισμοι
aardbevingen
τε
En
μεγαλοι
er zullen grote
κατα
in
τοπους
verscheidene plaatsen
και
en
λιμοι
hongersnoden
και
en
λοιμοι
pestilentiën
εσονται
wezen

-
φοβητρα
zullen ook schrikkelijke dingen
τε
er
και
en
σημεια
tekenen
απ
van
ουρανου
den hemel
μεγαλα
grote
εσται
geschieden

-

En er zullen grote aardbevingen wezen in verscheidene plaatsen, en hongersnoden, en pestilentien; er zullen ook schrikkelijke dingen, en grote tekenen van den hemel geschieden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!