Lukas 21:20

SVMaar wanneer gij zien zult, dat Jeruzalem van heirlegers omsingeld wordt, zo weet alsdan, dat haar verwoesting nabij gekomen is.
Steph οταν δε ιδητε κυκλουμενην υπο στρατοπεδων την ιερουσαλημ τοτε γνωτε οτι ηγγικεν η ερημωσις αυτης
Trans.otan de idēte kykloumenēn ypo stratopedōn tēn ierousalēm tote gnōte oti ēngiken ē erēmōsis autēs

Algemeen

Zie ook: Jeruzalem, Legerkamp
Daniel 9:27, Mattheus 24:15, Markus 13:14

Aantekeningen

Maar wanneer gij zien zult, dat Jeruzalem van heirlegers omsingeld wordt, zo weet alsdan, dat haar verwoesting nabij gekomen is.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οταν
wanneer
δε
Maar
ιδητε
gij zien zult

-
κυκλουμενην
omsingeld wordt

-
υπο
van
στρατοπεδων
heirlegers
την
-
ιερουσαλημ
dat Jeruzalem
τοτε
alsdan
γνωτε
zo weet

-
οτι
dat
ηγγικεν
nabij gekomen is

-
η
-
ερημωσις
verwoesting
αυτης
haar

Maar wanneer gij zien zult, dat Jeruzalem van heirlegers omsingeld wordt, zo weet alsdan, dat haar verwoesting nabij gekomen is.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!