Lukas 21:3

SVEn Hij zeide: Waarlijk, Ik zeg u, dat deze arme weduwe meer dan allen heeft [in]geworpen.
Steph και ειπεν αληθως λεγω υμιν οτι η χηρα η πτωχη αυτη πλειον παντων εβαλεν
Trans.kai eipen alēthōs legō ymin oti ē chēra ē ptōchē autē pleion pantōn ebalen

Algemeen

Zie ook: Weduwe
2 Corinthiers 8:12

Aantekeningen

En Hij zeide: Waarlijk, Ik zeg u, dat deze arme weduwe meer dan allen heeft [in]geworpen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειπεν
Hij zeide

-
αληθως
Waarlijk
λεγω
Ik zeg

-
υμιν
-
οτι
dat
η
-
χηρα
weduwe
η
-
πτωχη
arme
αυτη
deze
πλειον
meer dan
παντων
allen
εβαλεν
heeft ingeworpen

-

En Hij zeide: Waarlijk, Ik zeg u, dat deze arme weduwe meer dan allen heeft [in]geworpen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!