Lukas 21:34

SVEn wacht uzelven, dat uw harten niet te eniger tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap, en zorgvuldigheden dezes levens, en dat u die dag niet onvoorziens [over]kome.
Steph προσεχετε δε εαυτοις μηποτε βαρυνθωσιν υμων αι καρδιαι εν κραιπαλη και μεθη και μεριμναις βιωτικαις και αιφνιδιοσ εφ υμας επιστη η ημερα εκεινη
Trans.prosechete de eautois mēpote barynthōsin ymōn ai kardiai en kraipalē kai methē kai merimnais biōtikais kai aiphnidios̱ eph ymas epistē ē ēmera ekeinē

Algemeen

Zie ook: Dronkenschap, Hart (lichaamsdeel)
Romeinen 13:13, 1 Thessalonicensen 5:6, 1 Petrus 4:7

Aantekeningen

En wacht uzelven, dat uw harten niet te eniger tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap, en zorgvuldigheden dezes levens, en dat u die dag niet onvoorziens [over]kome.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

προσεχετε
wacht

-
δε
En
εαυτοις
uzelven
μηποτε
niet te eniger tijd
βαρηθωσιν
-

-
υμων
dat uw
αι
-
καρδιαι
harten
εν
met
κραιπαλη
brasserij
και
en
μεθη
dronkenschap
και
en
μεριμναις
zorgvuldigheden
βιωτικαις
dezes levens
και
en
αιφνιδιος
niet onvoorziens
εφ
dat
υμας
-
επιστη
kome

-
η
-
ημερα
dag
εκεινη
die

En wacht uzelven, dat uw harten niet te eniger tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap, en zorgvuldigheden dezes levens, en dat u die dag niet onvoorziens [over]kome.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!