Lukas 22:13

SVEn zij, heengaande, vonden het, gelijk Hij hun gezegd had, en bereidden het pascha.
Steph απελθοντες δε ευρον καθως ειρηκεν αυτοις και ητοιμασαν το πασχα
Trans.apelthontes de euron kathōs eirēken autois kai ētoimasan to pascha

Algemeen

Zie ook: Pesach / Pascha

Aantekeningen

En zij, heengaande, vonden het, gelijk Hij hun gezegd had, en bereidden het pascha.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

απελθοντες
zij, heengaande

-
δε
En
ευρον
vonden

-
καθως
het, gelijk
ειρηκεν
gezegd had

-
αυτοις
Hij hun
και
en
ητοιμασαν
bereidden

-
το
-
πασχα
het pascha

En zij, heengaande, vonden het, gelijk Hij hun gezegd had, en bereidden het pascha.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!