Lukas 22:14

SVEn als de ure gekomen was, zat Hij aan, en de twaalf apostelen met Hem.
Steph και οτε εγενετο η ωρα ανεπεσεν και οι δωδεκα αποστολοι συν αυτω
Trans.kai ote egeneto ē ōra anepesen kai oi dōdeka apostoloi syn autō

Algemeen

Zie ook: Apostelen, Twaalf (getal)
Mattheus 26:20, Markus 14:17

Aantekeningen

En als de ure gekomen was, zat Hij aan, en de twaalf apostelen met Hem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
οτε
als
εγενετο
gekomen was

-
η
-
ωρα
de ure
ανεπεσεν
zat Hij aan

-
και
en
οι
-
δωδεκα
de twaalf
αποστολοι
apostelen
συν
met
αυτω
Hem

En als de ure gekomen was, zat Hij aan, en de twaalf apostelen met Hem.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!