Lukas 22:15

SVEn Hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd, dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde;
Steph και ειπεν προς αυτους επιθυμια επεθυμησα τουτο το πασχα φαγειν μεθ υμων προ του με παθειν
Trans.kai eipen pros autous epithymia epethymēsa touto to pascha phagein meth ymōn pro tou me pathein

Algemeen

Zie ook: Pesach / Pascha

Aantekeningen

En Hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd, dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειπεν
Hij zeide

-
προς
tot
αυτους
hen
επιθυμια
Ik heb grotelijks
επεθυμησα
begeerd

-
τουτο
dit
το
-
πασχα
pascha
φαγειν
te eten

-
μεθ
met
υμων
-
προ
eer
του
-
με
dat Ik
παθειν
lijde

-

En Hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd, dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!