Lukas 22:2

SVEn de overpriesters en de Schriftgeleerden zochten, hoe zij Hem ombrengen zouden; want zij vreesden het volk.
Steph και εζητουν οι αρχιερεις και οι γραμματεις το πως ανελωσιν αυτον εφοβουντο γαρ τον λαον
Trans.kai ezētoun oi archiereis kai oi grammateis to pōs anelōsin auton ephobounto gar ton laon

Algemeen

Zie ook: Eerbied, Ontzag, Vreze, Hogepriester, Priester, Schriftgeleerde
Psalm 2:2, Johannes 11:47, Handelingen 4:27

Aantekeningen

En de overpriesters en de Schriftgeleerden zochten, hoe zij Hem ombrengen zouden; want zij vreesden het volk.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εζητουν
zochten

-
οι
-
αρχιερεις
de overpriesters
και
en
οι
-
γραμματεις
de Schriftgeleerden
το
-
πως
hoe
ανελωσιν
ombrengen zouden

-
αυτον
zij Hem
εφοβουντο
zij vreesden

-
γαρ
want
τον
-
λαον
het volk

En de overpriesters en de Schriftgeleerden zochten, hoe zij Hem ombrengen zouden; want zij vreesden het volk.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!