Lukas 22:20

SVDesgelijks ook den drinkbeker na het avondmaal, zeggende: Deze drinkbeker [is] het nieuwe testament in Mijn bloed, hetwelk voor u vergoten wordt.
Steph ωσαυτωσ και το ποτηριον μετα το δειπνησαι λεγων τουτο το ποτηριον η καινη διαθηκη εν τω αιματι μου το υπερ υμων εκχυνομενον
Trans.ōsautōs̱ kai to potērion meta to deipnēsai legōn touto to potērion ē kainē diathēkē en tō aimati mou to yper ymōn ekchynomenon

Algemeen

Zie ook: Heilig Avondmaal, Verbondstheologie

Aantekeningen

Desgelijks ook den drinkbeker na het avondmaal, zeggende: Deze drinkbeker [is] het nieuwe testament in Mijn bloed, hetwelk voor u vergoten wordt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ωσαυτως
Desgelijks
και
ook
το
hetwelk
ποτηριον
den drinkbeker
μετα
na
το
-
δειπνησαι
het avondmaal

-
λεγων
zeggende

-
τουτο
Deze
το
-
ποτηριον
drinkbeker
η
-
καινη
het nieuwe
διαθηκη
testament
εν
in
τω
-
αιματι
bloed
μου
Mijn
το
-
υπερ
voor
υμων
-
εκχυνομενον
vergoten wordt

-

Desgelijks ook den drinkbeker na het avondmaal, zeggende: Deze drinkbeker [is] het nieuwe testament in Mijn bloed, hetwelk voor u vergoten wordt.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!