Lukas 22:21

SVDoch ziet, de hand desgenen, die Mij verraadt, is met Mij aan de tafel.
Steph πλην ιδου η χειρ του παραδιδοντος με μετ εμου επι της τραπεζης
Trans.plēn idou ē cheir tou paradidontos me met emou epi tēs trapezēs

Algemeen

Zie ook: Hand (lichaamsdeel)
Psalm 41:10, Mattheus 26:23, Markus 14:18, Johannes 13:21

Aantekeningen

Doch ziet, de hand desgenen, die Mij verraadt, is met Mij aan de tafel.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πλην
Doch
ιδου
ziet

-
η
-
χειρ
de hand
του
-
παραδιδοντος
verraadt

-
με
desgenen, die Mij
μετ
is met
εμου
Mij
επι
aan
της
-
τραπεζης
de tafel

Doch ziet, de hand desgenen, die Mij verraadt, is met Mij aan de tafel.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!