Lukas 22:25

SVEn Hij zeide tot hen: De koningen der volken heersen over hen; en die macht over hen hebben, worden weldadige [heren] genaamd.
Steph ο δε ειπεν αυτοις οι βασιλεις των εθνων κυριευουσιν αυτων και οι εξουσιαζοντες αυτων ευεργεται καλουνται
Trans.o de eipen autois oi basileis tōn ethnōn kyrieuousin autōn kai oi exousiazontes autōn euergetai kalountai

Algemeen

Zie ook: Machtsmisbruik (overheid)
Mattheus 20:25, Markus 10:42

Aantekeningen

En Hij zeide tot hen: De koningen der volken heersen over hen; en die macht over hen hebben, worden weldadige [heren] genaamd.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
-
δε
En
ειπεν
Hij zeide

-
αυτοις
tot hen
οι
-
βασιλεις
De koningen
των
-
εθνων
der volken
κυριευουσιν
heersen over

-
αυτων
hen
και
en
οι
-
εξουσιαζοντες
hebben

-
αυτων
hen
ευεργεται
worden weldadige
καλουνται
genaamd

-

En Hij zeide tot hen: De koningen der volken heersen over hen; en die macht over hen hebben, worden weldadige [heren] genaamd.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!