Lukas 22:31

SVEn de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe;
Steph ειπεν δε ο κυριοσ σιμων σιμων ιδου ο σατανας εξητησατο υμας του σινιασαι ως τον σιτον
Trans.eipen de o kyrios̱ simōn simōn idou o satanas exētēsato ymas tou siniasai ōs ton siton

Algemeen

Zie ook: satan, Tarwe
1 Petrus 5:8

Aantekeningen

En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
zeide

-
δε
En

ο

de

κυριος

Heere

σιμων
Simon
σιμων
Simon
ιδου
ziet

-

ο

de

σατανας

satan

εξητησατο

heeft zeer begeerd


-

υμας

ulieden

του
-
σινιασαι
om te ziften

-
ως
als

τον

de

σιτον

tarwe


En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!