Lukas 22:40

SVEn als Hij aan die plaats gekomen was, zeide Hij tot hen: Bidt, dat gij niet in verzoeking komt.
Steph γενομενος δε επι του τοπου ειπεν αυτοις προσευχεσθε μη εισελθειν εις πειρασμον
Trans.genomenos de epi tou topou eipen autois proseuchesthe mē eiselthein eis peirasmon

Aantekeningen

En als Hij aan die plaats gekomen was, zeide Hij tot hen: Bidt, dat gij niet in verzoeking komt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

γενομενος
gekomen was

-
δε
En
επι
als Hij aan
του
-
τοπου
die plaats
ειπεν
zeide Hij

-
αυτοις
tot hen
προσευχεσθε
Bidt

-
μη
dat gij niet
εισελθειν
komt

-
εις
in
πειρασμον
verzoeking

En als Hij aan die plaats gekomen was, zeide Hij tot hen: Bidt, dat gij niet in verzoeking komt.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!