Lukas 22:44

SVEn in zwaren strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds, die op de aarde afliepen.
Steph και γενομενος εν αγωνια εκτενεστερον προσηυχετο εγενετο δε ο ιδρως αυτου ωσει θρομβοι αιματος καταβαινοντες επι την γην
Trans.kai genomenos en agōnia ektenesteron prosēycheto egeneto de o idrōs autou ōsei thromboi aimatos katabainontes epi tēn gēn

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus (nederdaling hel), Transpireren, Zweten
Johannes 12:27, Hebreeen 5:7

Aantekeningen

En in zwaren strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds, die op de aarde afliepen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
γενομενος
zijnde

-
εν
in
αγωνια
zwaren strijd
εκτενεστερον
te ernstiger
προσηυχετο
bad Hij

-
εγενετο
werd

-
δε
En
ο
-
ιδρως
zweet
αυτου
zijn
ωσει
gelijk
θρομβοι
grote droppelen
αιματος
bloeds
καταβαινοντες
afliepen

-
επι
die op
την
-
γην
de aarde

En in zwaren strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds, die op de aarde afliepen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!